01. TRẦN HUIỀN ÂNPhác thảo chân dung Trần Huiền Ân
Họa sĩ Đỗ Toàn (1971)