42. PHẠM CAO HOÀNG
   PHẠM CAO HOÀNG 
  Silhouette photo by Kim- Virginia, September 2016
PHẠM CAO HOÀNG


THƠ
TRUYỆN & TẠP BÚT

PHOTOGRAPHY

 TRỞ VỀ TRANG CHỦ
ĐẤT CÒN 
THƠM MÃI MÙI HƯƠNG

Thơ Phạm Cao Hoàng
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán - Tháng 6.2015
Bìa: Đinh Cường
Phụ bản: Đinh Cường & Nguyễn Trọng Khôi
Bạt: Nguyễn Xuân Thiệp
Tựa: Phạm Văn Nhàn
MƠ CÙNG TÔI 
GIẤC MƠ ĐÀ LẠT

Truyện và tạp bút Phạm Cao Hoàng
q u ê   h ư ơ n g   g i a   đ ì n h   t ì n h   b ạ n   t ì n h   y ê u

Cuốn sách gói trọn những kỷ niệm vui buồn
của một đoạn đời từ 1975 đến nay.

Người Đà Lạt và những người yêu Đà Lạt
có thể tìm thấy bóng dáng mình trong đó.

Thư Ấn Quán ấn hành - Tháng 8.2013
Bìa: Đinh Cường
Phụ bản: Đinh Cường và Nguyễn Trọng Khôi
Tựa: Luân Hoán
MÂY KHÓI QUÊ NHÀ

Tuyển tập thơ Phạm Cao Hoàng


Gồm những bài thơ chọn lọc 
trích từ 2 tập thơ
xuất bản trước 1975 
( ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN, 1972
& TẠ ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG, 1974)

Nhà xuất bản Thư Ấn Quán - Tháng 5.2010
Bìa và phụ bản của họa sĩ Đinh Cường
 TRỞ VỀ TRANG CHỦ
Blog Phạm Cao Hoàng