48. MANG VIÊN LONG


Nhà Văn Mang Viên Long - Photo by Phạm Cao Hoàng, Qui Nhơn, tháng 9.2016


Sinh ngày 4.6.1944 tại An Nhơn, Bình Định.
Trước 1975 dạy học ở Tuy Hòa, Phú Yên.
Sau 1975 làm thợ sửa ổ khóa để kiếm sống và dành phần lón thời gian cho việc sáng tác.
Đến đầu năm 2017 ông đã xuất bản 29 tác phẩm, gồm:

        
1 - Trên Đỉnh Sa Mù       ( Tập Truyện - 1969)           
2 - Mùa Thu Trống Trải  (Tập Truyện - 1970 )          
3- Phố Người                 ( Tập Truyện  - 1971)           
4- Có Những Mùa Trăng  ( Tập Truyện -1972)           
5- Đóa Hồng Cho Người Yêu (Tùy Bút-1972)           
6- Biển Của Hai Người   (Tập Truyện - 2003)           
7- Hỏi Lại Chính Mình   (Tập Truyện  - 2006)
8- Trái Tim Còn Lại       (Tập Truyện  - 2007 )
9- Ông Già Và Con Chim Hoàng Ly  (Tập Truyện  - 2008)          
10- Điều Bất Ngờ Đã Đến (Tập Truyện-2008)           
11 - Người Giữ Cầu Bến Sông (Tập Truyện -2009)     
12 - Người Lưu Giữ Bản Thảo  (Tập Truyện  - 2010)
13- Một Thời Để Thương Yêu  (Tập Truyện - 2011)    
14- Mùa Xuân Ở Trên Cao        (Tập Truyện -2012)    
15- Như Những Giọt Sương (Tiểu Luận & Tạp Bút /tập 1  - 2012)      
16 -Như Những Giọt Sương (Tập 2 - 2013)             
17- Quán Café Tulip (Tập Truyện - 2013)    
18- Dì Lucia (Tập Truyện - 1013)         
19- Cảm Ơn Nhau (Tập Truyện - 2014)        
20- Như Những Giọt Sương ( Tập 3 - 2014)            
21- Tôi Đến Với Phật (Tiểu Luận & Tạp Bút - 2014)       
22- Như Áng Mây Trôi (Hồi Ký – 2015)      
23 – Cũng Chỉ Là Giấc Mơ (Tập Truyện – 2015)       
24-Xin Hãy Lắng Nghe…(Tạp Bút – 2015)    
25- Tuyển Tập Truyện Ngắn (Tập I – 9.2015)
26 -Tuyển Tập Truyện Ngắn (Tập II -12.2015)    
27- Tuyển Tập Truyện Ngắn (Tập III - 2016)    
28 - Buổi Sáng Trước Hiên Nhà (Truyện Ngắn & Tạp Bút - 2016)     
29- Một Chữ Tình Để Lại (Truyện Ngắn & Tạp Bút - 2017).
_____________________________________________

MANG VIÊN LONG