Bài của Đinh Cường đăng trên trang Văn Chương Việt
Thơ Đinh Cường đã đăng trên Văn Chương Việt

Bâng quơ (thơ)
Bên kia (thơ)
Bóng đổ (thơ)
Gió (thơ)
Khuya im (thơ)
Kiệt hai (thơ)
Một Ngày (thơ)
Tháng Ba (thơ)Những bài khác của Đinh Cường 
đã đăng trên Văn Chương Việt

Phố lên đèn (hội họa)