Ca khúc Phạm Cao Hoàng & ca khúc phổ nhạc từ thơ Phạm Cao Hoàng


CA KHÚC PHẠM CAO HOÀNG 


Chiều New Delhi    (Ngọc Quy)

Gửi em, Đà Lạt      (Ngọc Quy)

Nhớ biển                (Ngọc Quy)

Trở về mái trường xưa    (Ngọc Quy)

Âm thanh và nỗi nhớ       (Ngọc Quy)

Chiều New Delhi    (Nguyễn Trọng Khôi)

Gửi em, Đà Lạt      (Nguyễn Trọng Khôi)

Gửi em, Đà Lạt      (Nguyễn Ngọc Phong)

Trở về mái trường xưa    (Nguyễn Trọng Khôi)

Âm thanh và nỗi nhớ       (Nguyễn Trọng Khôi)

  

CA KHÚC DO VĨNH ĐIỆN PHỔ THƠ PHẠM CAO HOÀNG

VỚI TIẾNG HÁT NGỌC QUY

Dù sao vẫn cám ơn đời

Bên trời tuyết lạnh 

Dưới trời Đông Bắc

Đà lạt và câu chuyện về khu vườn thi sĩ

Đóa hoa hồng trong tuyết

Giữa Đà Lạt sương mù  

Mai kia tôi là hạt bụi

Mây khói quê nhà

Mùa thu Đức Trọng

Nhớ một dòng sông

Thư gửi Mẹ

Trở lại miền Đông

  

CA KHÚC CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC

PHỔ THƠ PHẠM CAO HOÀNG


Bên dòng Potomac (PCH -  Nguyễn Quyết Thắng - Ngọc Quy)

Cúc Hoa (PCH - Ngu Yên - Ngọc Quy)

Mèo ốm ạ, bây giờ là mùa mưa (PCH - NgànThu - Ngọc Quy)

Quà sinh nhật cho em (PCH - NgànThu - Ngọc Quy)

Rồi một hôm chim bay về núi cũ (PCH - Hoàng Văn Phượng - Ngọc Quy)

Bên dòng Potomac (PCH - Nguyễn Quyết Thắng - Doãn Hương)

Bên dòng Potomac (PCH -  Nguyễn Quyết Thắng - Thiên Thanh)


AUDIO (Từ website SAIGONOCEAN3.COM)

Ca khúc VĨNH ĐIỆN phổ thơ PCH (Ca sĩ Ngọc Quy)

MUSIC SHEET


Ca khúc phổ thơ PCH của các tác giả khác (Ca sĩ Ngọc Quy)

MUSIC SHEET


Ca khúc PHẠM CAO HOÀNG  (Ca sĩ Ngọc Quy)

 MUSIC SHEET

 

Phạm Cao Hoàng - Photo by CH (2020)