Ca khúc Phạm Cao Hoàng & ca khúc phổ nhạc từ thơ Phạm Cao Hoàng

Phạm Cao Hoàng (Photo by CH - 2020)

Chiều New Delhi (Tiếng hát Ngọc Quy)
Gửi em, Đà Lạt (Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi)
Gửi em, Đà Lạt (Tiếng hát Ngọc Quy)
Trở về mái trường xưa (Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi)
Trở về mái trường xưa (Tiếng hát Ngọc Quy)
Âm thanh và nỗi nhớ (Tiếng hát Ngọc Quy)CA KHÚC PHỔ NHẠC TỪ THƠ PCHCA KHÚC DO VĨNH ĐIỆN PHỔ NHẠC
VỚI TIẾNG HÁT NGỌC QUY

Bên trời tuyết lạnh


CA KHÚC DO CÁC TÁC GIẢ KHÁC PHỔ NHẠC
VỚI TIẾNG HÁT NGỌC QUY

Bên dòng Potomac (Thơ PCH - Nhạc Nguyễn Quyết Thắng)
Quà sinh nhật cho em (Thơ PCH - Nhạc NgànThu)