04. LUÂN HOÁN


Chân dung Luân Hoán - Đinh Cường vẽ


Tên thật Lê Ngọc Châu, sinh cuối năm Canh Thìn, vào ngày 10 tháng 01 năm 1941 tại nhà hộ sinh Tô Thành Giang ở Hội An Quảng Nam.
  
Con ông Lê Hoán (gốc Liêm Lạc Hòa Ða, Quảng Nam) và bà Nguyễn thị Luân (gốc Vĩnh Ðiện, Quảng Nam).

Từ năm 1953 gia đình chuyển ra sinh sống ở Ðà Nẵng.
  
Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Thiếu Úy, mất chân trái tại mặt trận Mộ Ðức, Quảng Ngải vào cuối năm 1969 nên được giải ngũ. Sau đó, làm việc cho Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, tại Ðà Nẵng.

Có bài đăng từ 1960 trên các báo : Tuổi Xanh, Gió Mới, Thời Nay, Mai, Bách Khoa, Văn Học, Ngàn Khơi, Kỷ Nguyên Mới, Ðối Diện, Bộ Binh, ...
  
Từ 02 tháng 2 năm 1985, định cư tại Montreal, Canada.
Từ 1986-1990 là công nhân hãng Aronoff Canada.

Từ khi ra hải ngoại, cộng tác với Văn , Văn Học, Nắng Mới, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Nhân Văn, Thời Tập, Khởi Hành, Phố Văn, Chủ Ðề, Việt Báo, Hồn Quê, ...

Trong Ban Biên Tập của các tạp chí :

Văn Học Sài Gòn, (1964 - 1975), Nhận Thức, Huế, Trước Mặt, Quảng Ngãi, Làng Văn, Canada (1986-1990), Sóng, Canada (1986 - 1991), Quê Mẹ, Pháp (từ 1986), Sóng Văn, Hoa Kỳ (từ 1996)

Chủ trương nhà xuất bản Thơ (với các thi phẩm đã xuất bản của: Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức, Ðynh Hoàng Sa, Thành Tôn, Khắc Minh, Luân Hoán, ...)

Tác phẩm:

- Về Trời (Văn Học, 1964)
- Trôi Sông (Văn Học, 1966)
- Chết Trong Lòng Người (Ngưỡng Cửa, 1967)
- Viên Ðạn Cho Người Yêu Dấu (thơ, 1969 )
- Hoà Bình Ơi Hãy Ðến (thơ cùng Lê Vĩnh Thọ, Phạm Thế Mỹ, 1970)
- Nén Hương Cho Bàn Chân Trái (thơ với nhiều bạn văn, 1970)
- Thơ Tình (thơ 1970)
- Ca Dao Tình Yêu (thơ với Khắc Minh, 1970)
- Lục Bát Ca (thơ cùng Lê vĩnh Thọ, nhạc Vĩnh Ðiện, 1970)
- Rượu Hồng Ðã Rót (thơ 1974)
- Hơi Thở Việt Nam (Sông Thu - Hoa Kỳ, 1986)
- Ngơ Ngác Cõi Người (Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989)
- Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu (Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989)
- Cảm Ơn Ðất Ðá Trổ Thơ Lòng Ta Hạt Bụi Vu Vơ Bám Hoài (Kinh Ðô - Hoa Kỳ,
1991)
- Mời Em Lên Ngựa (Sông Thu - Hoa Kỳ, 1994)
- Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xa (thơ, Canada, 1995)
- Cỏ Hoa Gối Ðầu (Sóng Văn - Hoa Kỳ, 1997)
- Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ (Thơ, Canada, 2002 ).

Ghi chú: tài liệu này chỉ mới cập nhật các tác phẩm đã xuất bản của Luân Hoán đến thời điểm 2002.
_________________________

THƠ