12. HOÀNG LỘC


Phác thảo chân dung Hoàng Lộc – dinhcuong, 2011

Nhà thơ Hoàng Lộc sinh năm 1943 (Quý Mùi) tại Thăng Bình, lớn lên ở Hội An, Quảng Nam. Năm 1960 có bài thơ đầu tiên đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong, sau đó có thơ đăng trên tạp chí Bách Khoa năm 1961, tiếp theo có thơ trên các báo Sàigòn và hải ngoại. Sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1970, được Trung Tâm Văn Bút Việt Nam trao tặng giải thưởng về thi ca. Sau 30 tháng 4 năm 1975 đi học tập cải tạo, sau này định cư tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ.

Tác phẩm:

- Thơ Học Trò (1965)
- Trái Tim Còn Lại (1971)
- Qua Mấy Trời Sương Mưa (1999)
- Cho Dẫu Phù Vân (Hội Nhà Văn, 2012)
__________________________