41. THÂN TRỌNG SƠN


Thân Trọng Sơn - Ảnh Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt, 1999

Sinh năm 1945 tại Huế.

HỌC  (1950-1967)

các trường Tiểu học Trần Cao Vân - Trung học  ( đệ nhất cấp ) Hàm Nghi, Quốc Học Huế ( trung học đệ nhị cấp ) - Đại học Sư Phạm Huế - Đại học Văn Khoa Huế.
- Tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp ( 1994-1995 )

DẠY (1967- 2007)

Ban Mê Thuột: Trung học Tổng hợp BMT, Bồ Đề Huệ Năng.
Huế: Quốc Học, Nữ Thành Nội, Bồ Đề Hữu ngạn, Bích Trúc.
Đà Lạt : Vừa Học Vừa Làm 26/3,  Chi Lăng, Bùi Thị Xuân, Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt.

TÁC PHẨM 

DALAT, VILLE D’ALTITUDE
(nhiều người dịch)
1993

ANECDOTES DES CONCUBINES ET REINES
DE LA DYNASTIE DES NGUYEN
2002

LA DYNASTIE DES NGUYEN –
LES NEUFS SEIGNEURS – LES TREIZE ROIS
2002

LA VIE DANS LA CITÉ POURPRE INTERDITE
2004

LES VISAGES DE L’AMOUR
(dịch thơ nhiều tác giả)
2002

ENTRE NOUS
(dịch thơ TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG)
2005

LA BALLADE D’UN CAFÉ
(dịch thơ PHAN NHƯ)
2005

HƯỚNG DƯƠNG
(dịch thơ JACQUES PRÉVERT)
2007

ORCHIDÉE
(dịch thơ DUY VIỆT)
2008

À L’AMOUR , À LA VIE
(dịch thơ ĐỖ TƯ NGHĨA)
2008

THƠ – POÈME – PHẠM VĂN HẠNG
(nhiều người dịch)
2007

LÃNG DU MIỀN ĐẤT LẠ
Tập thơ dịch
2015


Hiện sống tại Đà Lạt ( từ 1978 ).
____________________________________


TRUYỆN DỊCH
THƠ DỊCH
JAROSLAV SEIFERT
HỒ DZẾNH Chiều (= Harmonie vespérale)CÁC BÀI KHÁC
TƯ LIỆU