43. HOÀNG XUÂN SƠN


Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn - D0inh Cường


Hoàng Xuân Sơn : tên thật, bút hiệu
Bút hiệu khác : Hoàng Hà Tĩnh , Sử Mặc . . .
Nguyên quán : Nhân Thọ – Đức Thọ – Hà Tĩnh
Sinh quán  : Vỹ Dạ – Phú Vang - Thừa Thiên ( Nhâm Ngọ )
Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học Tây Phương - Đại Học Văn Khoa Saigon
Cao Học Chính Trị Kinh Doanh
Trước 1975 : Làm công chức, dạy học
Khởi viết từ năm 1963 . Thơ xuất hiện trên Văn, Chính Văn, Nghiên Cứu Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn ...
Định cư tại Gia Nã Đại (Montreal) từ tháng 11/1981
Cộng tác với đa số các tạp chí văn học ở hải ngoại và trên liên mạng
Góp mặt trong nhiều tuyển tập văn chương

Đã xuất bản : 

-    Viễn Phố ( Thi tập - Việt Chiến, 1988 ) - tuyệt bản                        -       
-    Huế Buồn Chi ( Thi tập – Tự ấn hành, 1993)
-    Lục Bát Hoàng Xuân Sơn ( Thơ – Thư Ấn Quán, 2004)
-    Cũng Cần Có Nhau, viết về sinh hoạt thanh niên, sinh viên giai đoạn 1965-1975 và sinh hoạt Quán Văn tại SàiGòn ( Phóng bút -Nhân Ảnh,2013).
-    Thơ Quỳnh (ebook – thi tập do T.Vấn&Bạn Hữu cùng tác giả phát hành, 2017)


Dự tính trong tương lai, in ấn và phát hành:

-    CD Quỳnh Hương trình bày ca khúc của mười nhạc sĩ tiêu biểu .

-    Ở Dạng Bản Thảo ( Liên khúc thơ )
-    Thơ Phiêu - Sử Mặc
-    Lục bát HXS toàn tập
-    Đóa Hồng Buồn Trên NgọnTháp Khô - Thơ tuyển liên mạng 
-    Thù Tạc (với bằng hữu)

____________________________________________________


HOÀNG XUÂN SƠN