52. NGUYỄN MINH NỮUNhà văn Nguyễn Minh Nữu


Sinh năm 1950 tại Hà Nội
Di cư vào Nam năm 1954, sống tại Saigon.
Nhập ngũ năm 1968. Giải ngũ năm 1975.
Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1995.
Hiện sống tại Virginia.

Đã xuất bản:

-Lời Ghi Trên Đá , Thơ 2006.
-CD Về nơi chốn đã rời xa. 9 ca khúc phổ từ thơ Nguyễn Minh Nữu  2006.
-Thương Quá Saigon Ngày trở lại, Bút ký và truyện 2007.
________________________