63. PHAN NI TẤN


Chân dung Phan Ni Tấn - Nguyễn Trọng Khôi vẽ


Sanh năm 1946 tại Banmêthuột.
Cựu Học Sinh Trung học Banmêthuột 1960
Cựu Sinh Viên Đại học Khoa Học Saigon 1969
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 1/70
Tù cải tạo tại BMT 1975
Vượt biển cuối năm 1979 đến Trại Laem Sing, Thái Lan
Định cư tại Toronto năm 1980. Hiện sống cùng gia đình tại Thủ phủ này
Biết làm thơ, viết văn và sáng tác nhạc
Trước 1975 có thơ trên  Văn (Mai Thảo), Phổ Thông (Nguyễn Vỹ)
Sau 1975 cộng tác với Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Saigon Times, Độc Lập, Nắng Mới, Làng Văn, Thư Quán Bản Thảo, Phụ Nữ Diễn Đàn, Thời Báo, Việt Times v.v…

Tác phẩm đã xuất bản:

Hát Cho Mẹ Và Quê Hương, tập nhạc, 1969
Vác Tên Em Chạy Biệt Mù, thơ, Con Người 1972
Hát Để Xông Đất Mới Cho Quê Hương,
tuyển tập nhạc, nhiều tác giả, Con Người 1973
Lục Bát Phan Ni Tấn, thơ 1973
Dậy Lửa Trường Sơn, nhạc, Lửa Việt 1983
Em Hát, Em Vui, (với NHN), nhạc thiếu nhi, Làng Văn 1987
Hồi Ký Thơ, thơ, Làng Văn 1988
Câu Thơ Về Người, thơ, Nhân Văn 1996
Tình Khúc Phan Ni Tấn, nhạc, Nhân Ảnh  2004
Sinh Nhật Của Cây Đàn, CD nhạc 2005
Đèn Kéo Quân, tập nhạc và CD nhạc 2006
Ao Trời, CD nhạc 2007
Sài Gòn (blue) Xanh, CD 2015
_____________________