68. ĐINH TRƯỜNG CHINH


CHÂN DUNG ĐINH TRƯỜNG CHINH
Oil on canvas, 16"x20" - dinh cuong


THƠ
Maradona (Thơ + Tranh)
TẠP BÚT


(22.3.2006 - 22.3.2016)
CHÂN DUNG ĐINH TRƯỜNG CHINH
Oil on canvas, 24"x30" - dinh cuong