72. HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Nhà văn Hồ Đình NghiêmHồ Đình Nghiêm, tên trên giấy khai sinh, không dùng bút danh.

Ngày chào đời: 20 tháng 10 năm 1957 tại Huế. Lớn lên ở Đà Nẵng, Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và trở lại Huế. Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1978. Qua Hồng Kông năm 1980, sống ở Montréal từ 1981 cho đến nay.

Đã in 6 tập truyện ngắn:

“Nguyệt Thực”. Văn Nghệ, Calif. 1988.
“Tờ Mộng Rách Rồi”. Tân Thư & Thời Văn, Calif. 1991.
“Vầng Trăng Nội Thành”. Văn Mới, Calif. 1997.
“Mùi Hương Trên Đồi”. Văn Mới, Calif. 2005.
“Kẻ Âm Lịch”. Lotus Media, Calif. 2017.
"Ngoại vực",  Lotus Media, Calif. 2018.

Từng nghe nóng lạnh trái mùa
Chừng như mưa tạt ướt vừa lòng phơi
Chân đi tay vẫy một hơi
Núi sông lạ mặt trò chơi máu nhồi
Mai kia sơn cọ đền bồi
Vẽ cho đòi đoạn khe đồi hoàng hôn!
_______________________________PHỎNG VẤN

Hồ Đình Nghiêm phỏng vấn: