112. ANN PHONG

Họa sĩ Ann Phong  sinh tại Sàigòn, vuợt biển đến Mỹ năm 1982
tốt nghiệp MFA  (Master of Fine Arts),
California State  University, Fulleton 1995
hiện giảng dạy mỹ thuật tại Cal Poly Pomona University, CA