116, ĐINH QUANG ANH THÁI
ĐINH QUANG ANH THÁI


Chiều cuối năm, thăm tác giả ‘Áo Mơ Phai’
Nguyễn Tất Nhiên, chiếc quần mới
và bữa thịt chó cuối năm cũ 
 Tiễn anh, ngày mưa đầu mùa