121. ĐỨC PHỔ

Nhà thơ Đức Phổ

Tên thật Nguyễn Đức Phổ. Sinh năm 1948 tại Thừa Thiên.
Trước 1975 học ở các trường Trung học Vinh Lộc, Quốc Học Huế, Luật khoa Sài Gòn.
Sĩ quan Hải quân/VNCH. Thơ đăng trên Bộ Binh, Lướt Sóng,Tiền Tuyến, Khởi Hành…
Đến Mỹ năm 1996.Hiện cư ngụ tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Đã nghỉ hưu.
Thơ đăng trên: Tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Chủ Đề, Văn Tuyển, Phố Văn, Thư Quán Bản Thảo… và một số trang mạng…

Đã in:

Một Chỗ Về, tập thơ, Sông Thu Hoa Kỳ xuất bản, 2000.
Mùa Tình, Xin Kịp Gặt, tập thơ, tạp chí Văn Hoa Kỳ xuất bản, 2002.

In chung:

Tác Giả Việt Nam, Lê Bảo Hoàng sưu tập, Sóng Văn Hoa Kỳ xuất bản, 2005.
Tuyển tập Thơ Không Vần, tạp chí Thơ California xuất bản, 2006.
Tuyển tập Thơ Miền Nam Thời Chiến, Tập 2, Thư Ấn Quán xuất bản, 2007.
40 năm Thơ Việt Hải Ngoại, Văn Việt (Sài Gòn-California) xuất bản, 2017.
Tuyển tập Thơ Viết Đầu Thế Kỷ 21, Nhân Ảnh xuất bản, 2018.

ĐỨC PHỔ