130. PHẠM CAO HOÀNG

http://www.phamcaohoang.com/


PHÁC THẢO CHÂN DUNG PHẠM CAO HOÀNG
 Đinh Cường (2010)

Sinh năm 1949 tại Phú Thứ, Tuy Hòa, Phú Yên.

Đã học qua các trường: Tiểu Học Phú Thứ, Trung Học Bồ Đề (Tuy Hòa), Trung Học Nguyễn Huệ (Tuy Hòa), Sư Phạm Qui Nhơn, Đại Học Đà Lạt (chuyên ngành Triết Học Tây Phương - học hết năm thứ ba, chưa tốt nghiệp), Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (chuyên ngành Anh Văn). Do hoàn cảnh riêng, do chiến tranh và thời cuộc, việc học dở dang nhiều lần và phải học đi học lại nhiều lần. Văn bằng cao nhất: Cử Nhân Anh Văn. Từ 1969 đến 1999 dạy học qua các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng. Định cư ở Mỹ từ cuối năm 1999 và hiện sống tại tiểu bang Virginia.

Khởi viết từ năm 1969.

Trước 1975 có thơ đăng trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn: Văn, Bách Khoa, Vần Đề, Khởi Hành, Thời Tập, Ý Thức… 

Chủ biên Blog Phạm Cao Hoàng (Từ 10/4/2012) và Trang VHNT Phạm Cao Hoàng (Từ năm 2017). 

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

TRƯỚC 1975

1. ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN (Thơ, NXB Đồng Dao, Sài Gòn, 1972).
2. TẠ ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG (Thơ, NXB Đồng Dao, Sài Gòn, 1974).
  
SAU 1975

1. MÂY KHÓI QUÊ NHÀ (Tuyển tập thơ, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2010; gồm những bài thơ chọn lọc từ 2 tập xuất bản trước 1975).
2. MƠ CÙNG TÔI GIẤC MƠ ĐÀ LẠT (Truyện và tạp bút, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2013).
3. ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG (Thơ, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2015, NXB Nhân Ảnh tái bản năm 2023 2023).
 
Ghi chú: Phạm Cao Hoàng chỉ có một bút hiệu duy nhất lúc nào cũng dùng đầy đủ 3 chữ: PHẠM CAO HOÀNG, chỉ viết truyện ngắn, thơ và nhạc. Những cuốn sách biên khảo và dạy Tiếng Anh đang lưu hành trong và ngoài nước là của một tác giả khác trùng tên.
______________________________

TƯ LIỆU


 
 
 

 


(Kỳ 22: Phạm Cao Hoàng)
_______________________

PHẦN SÁNG TÁC
  

TRUYỆN NGẮN


ÂM NHẠC


TẠP BÚT

PHỎNG VẤN


http://www.phamcaohoang.com/

TÁC PHẨM XUẤT BẢN SAU 1975

ĐẤT CÒN 
THƠM MÃI 

MÙI HƯƠNG 
Thơ Phạm Cao Hoàng
 


Nhà xuất bản Nhân Ảnh - Tháng 3.2023MƠ CÙNG TÔI 
GIẤC MƠ ĐÀ LẠT
Truyện và tạp bút Phạm Cao Hoàng


q u ê   h ư ơ n g   
g i a   đ ì n h  t ì n h   b ạ n   t ì n h   y ê u

Cuốn sách gói trọn những kỷ niệm vui buồn
của một đoạn đời từ 1975 đến nay.

Người Đà Lạt và những người yêu Đà Lạt
có thể tìm thấy bóng dáng mình trong đó.

Thư Ấn Quán ấn hành - Tháng 8.2013
Bìa: Đinh Cường
Phụ bản: Đinh Cường và Nguyễn Trọng Khôi


MÂY KHÓI 
QUÊ NHÀ
Tuyển tập thơ Phạm Cao Hoàng

  
Gồm những bài thơ chọn lọc 
trích từ 2 tập thơ xuất bản trước 1975 
ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN, 1972
& TẠ ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG, 1974

Nhà xuất bản Thư Ấn Quán - Tháng 5.2010
Bìa và phụ bản Đinh Cường
_______________________________________________________________

TRANH/ẢNH TƯ LIỆU


PHÁC THẢO CHÂN DUNG PHẠM CAO HOÀNG
Nguyễn Trọng Khôi (2011)

CHÂN DUNG PHẠM CAO HOÀNG
Photo by Tô Duy Thạch (1974)

CHÂN DUNG PHẠM CAO HOÀNG
Photo by Lê Chỉnh (1982)

Phạm Cao Hoàng by Trương Vũ (8/2020)

CHÂN DUNG PHẠM CAO HOÀNG
Silhouette photo by Thiên Kim (2016)

PHẠM CAO HOÀNG và góc tranh Đinh Cường
Photo by Kristina (2011)


PHẠM CAO HOÀNG và góc tranh Nguyễn Trọng Khôi
Photo by Kristina (2011)

PHẠM CAO HOÀNG - Ảnh CH - Đà Lạt, 2016

PHẠM CAO HOÀNG - Photo by Minh Lân - Đà Lạt, 11.1999

PHẠM CAO HOÀNG - Photo by Cúc Hoa (2020)

PHẠM CAO HOÀNG - Photo by Nguyễn Hữu (Virginia,11.2023)

________________________________


CÚC HOA, GIẤC MƠ ĐÀ LẠT THỜI CHƯA BIẾT BUỒN
Đinh Cường (2013)

CHÂN DUNG CÚC HOA
Trương Vũ (2016)

CÚC HOA, THỜI DOMAINE DE MARIE ĐÀ LẠT
Đinh Cường (2015)

http://www.phamcaohoang.com/