19. LÊ VĂN TRUNG

LÊ VĂN TRUNGLê Văn Trung sinh năm 1947 tại Phước Ninh, Đà Nẳng.
Trước 1975 dạy học. Sau 1975 làm công nhân và làm rẫy.tại Long Khánh.

Tác phẩm đã xuất bản :

Bi Khúc , thơ, nhà xuất bản Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ , 2010.
Thu Hoang Đường, thơ, Thư Ấn Quán Hoa Kỳ, 2018


THƠ LÊ VĂN TRUNG