18. LỮ QUỲNH
Nhà văn Lữ QuỳnhNhà văn Lữ Quỳnh tên thật là Phan Ngô, sinh năm 1942, tại Thừa Thiên – Huế. Thân phụ mất sớm, lúc một  tuổi. Tuổi nhỏ phần lớn sống tự lập. 

Học sinh Quốc Học - Huế  (1959-1962). 
Dạy học tại trường Bán công Vinh Lộc (1962-1963). 
Sĩ Quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa (Khóa 19 Trường Bộ Binh Thủ Đức, ngành Hành Chính Quân Y). Đơn vị phục vụ: Tổng Y Viện Duy Tân - Đà Nẳng (1965-1966)Tiểu đoàn 22 Quân Y Sư đoàn 22 Bộ Binh, Bà Gi –Bình Định (năm 1967-1970), Quân Y Viện Quy Nhơn (1971-1975).

Là một trong những thành viên sáng lập tạp chí văn học nghệ thuật Ý Thức vào năm 1970 tại Sài Gòn. 

Đã viết trên các tạp chí Phổ Thông, Mai, Bách Khoa, Ý Thức , Khởi Hành, Thời Tập và nhiều tạp chí khác trước năm 1975 ở miền nam.

Sau 30 tháng 4 năm 1975 học tập cải tạo ở trại Cồn Tiên, Ái Tử, Quảng Trị.

Năm 2000 cùng gia đình định cư tại San Jose, California (Hoa Kỳ).

Tác phẩm:

- Cát Vàng (tập truyện, Ý Thức, 1971).
- Sông Sương Mù (tập truyện, Ý Thức, 1973).
- Những Cơn Mưa Mùa Đông (Truyện dài, Nam Giao, 1974) 
- Vườn Trái Đắng (Truyện dài, đăng nhiều kỳ trên Ý Thức, 1971–1972).
- Sinh Nhật Của Một Người Không Còn Trẻ (Tập thơ Văn Mới, 2009).
- Đi Để Thương Đất Nước Mình (Ký,  Văn Mới, 2012).

Ghi chú: tài liệu này chỉ mới cập nhật các tác phẩm đã xuất bản của Lữ Quỳnh  đến thời điểm 2012.
___________________________________________

THƠTRUYỆN NGẮNTƯ LIỆU