29. TRẦN YÊN HÒATrần Yên Hòa


Tên thật là Trần Văn Hòa.
Sinh ngày ngày 20 tháng 12 năm 1947, tại Kỳ Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Theo học tại trung học Trần Cao Vân, Tam Kỳ. Đại Học Luật Khoa, Sài Gòn.
Đại Học Chiến Tranh Chính Trị /Đà Lạt. (Khóa 2)
Sau 1975, đi cải tạo.
Định cư tại Nam California USA năm 1995.
Viết nhiều thể loại, có nhiều bài đăng trên các báo Việt ngữ:
Văn, Khởi Hành, Sóng Văn, Sài Gòn Nhỏ, các đặc san Quảng Nam, đặc san Ức Trai, nhật báo Người Việt,
cùng nhiều trang web Việt Ngữ.
Hiện chủ trương Web site Bạn Văn Nghệ:

Tác phẩm đã in:

Lời Ru Tình (thơ, in chung, 1971)
Khan Cổ Gọi Tình, Về (thơ, 2001)
Những Chuyến Mưa Qua (truyện ngắn, 2001)
Áo Gấm Về Làng (truyện ngắn, 2004)
Mẫu Hệ (truyện dài, 2004)
Net em (truyện ngắn, 2009)
Uyên Ương - Phượng Hề  Và Khát Vọng (thơ, 2009).
Đi Mỹ, truyện dài, Văn Mới, 2011.
Rớt xuống tuổi thơ, tôi, truyện, Bạn Văn Nghệ, 2014.
Sấp ngửa, tân truyện và tạp ghi. Bạn Văn Nghệ, 2016