39. NGUYỄN THỊ KHÁNH MINHPhác thảo chân dung Nguyễn Thị Khánh Minh - dinhcuong,  2013


NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH