48. MANG VIÊN LONG


Nhà Văn Mang Viên Long - Photo by Phạm Cao Hoàng,Qui Nhơn, 9/2020Sinh ngày 4.6.1944 tại An Nhơn, Bình Định.
Trước 1975 dạy học ở Tuy Hòa, Phú Yên.
Sau 1975 làm thợ sửa ổ khóa để kiếm sống.
Đã viết cho các báo và tạp chí:
-       Trước 1975: Vấn Đề, Văn, Bách Khoa, Trình Bầy, Khởi Hành, Phổ Thông, Ý Thức, Tuổi Ngọc, Hiện Diện, Khai Phá, Khuynh Hướng.
-       Sau 1975: Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Thanh Niên, Văn Hóa Phật Giáo, Giác Ngộ, Vô Ưu, Hương Thiền, Suối Nguồn, Thời Văn, Hồn Việt, Văn Hiến, Văn Nghệ, Kiến Thức Ngày Nay, Quán Văn, Mực Tím.

Đến đầu năm 2020 ông đã xuất bản 35 tác phẩm, gồm:

1 - Trên Đỉnh Sa Mù                                 (Tập truyện - 1969)           
2 - Mùa Thu Trống Trải                             (Tập truyện - 1970 )          
3 - Phố Người                                          (Tập truyện - 1971)           
4 - Có Những Mùa Trăng                          (Tập truyện - 1972)           
5 - Đóa Hồng Cho Người Yêu                    (Tùy bút - 1972)           
6 - Biển Của Hai Người                             (Tập truyện - 2003)           
7 - Hỏi Lại Chính Mình                              (Tập truyện - 2006)
8 - Trái Tim Còn Lại                                 (Tập truyện - 2007)
9 - Ông Già Và Con Chim Hoàng Ly          (Tập truyện - 2008)          
10 - Điều Bất Ngờ Đã Đến                        (Tập truyện - 2008)           
11 - Người Giữ Cầu Bến Sông                   (Tập truyện - 2009)     
12 - Người Lưu Giữ Bản Thảo                   (Tập truyện - 2010)
13 - Một Thời Để Thương Yêu                   (Tập truyện - 2011)    
14 - Mùa Xuân Ở Trên Cao                       (Tập truyện - 2012)    
15 - Như Những Giọt Sương                     (Tiểu luận & Tạp bút /tập 1 - 2012)      
16 - Như Những Giọt Sương                     (Tiểu luận & Tạp bút /tập 2 - 2013)             
17 - Quán Café Tulip                                (Tập truyện - 2013)    
18 - Dì Lucia                                            (Tập truyện - 2013)         
19 - Cảm Ơn Nhau                                   (Tập truyện - 2014)      
20 - Như Những Giọt Sương                     (Tiểu luận & Tạp bút /tập 3 - 2014)            
21 - Tôi Đến Với Phật                               (Tiểu luận & Tạp bút - 2014)       
22 - Như Áng Mây Trôi                             (Hồi ký - 2015)      
23 - Cũng Chỉ Là Giấc Mơ                         (Tập truyện - 2015)       
24 - Xin Hãy Lắng Nghe…                         (Tạp bút - 2015)    
25 - Tuyển Tập Truyện Ngắn                    (Tập I - 9.2015)
26 - Tuyển Tập Truyện Ngắn                    (Tập II - 12.2015)    
27 - Tuyển Tập Truyện Ngắn                    (Tập III - 2016)    
28 - Buổi Sáng Trước Hiên Nhà                 (Truyện ngắn & Tạp bút - 2016)   
29 – Một Chữ Tình Để Lại                         (Truyện ngắn & Tạp bút - 2017)
30 – Hạt Sương Đêm                                (Nhật ký thơ 4 câu – 2017)
31 – Đôi Bờ Nhân Duyên                          (Truyện dài – 2018)
32 – Nhà Có Bông Vạn Thọ                       (Truyện ngắn & Tạp bút - 2018)
33 – Những Tháng Ngày Bình Yên             (Bút ký – 2018)
34 – Những Gặp Gỡ Hình Như Là Tình Yêu (Tạp bút – 2019)
35 – Tắc Lòng Hiến Dâng (Truyện ngắn, in chung với Tiểu Nguyệt – 2020)

Ông qua đời vào ngày 22.7.2020 tại An Nhơn, Bình Định.
     ___________________________________________

MANG VIÊN LONG